Selasa, 17 Mei 2022

Akaun untuk cukai pendapatan 2021


Hasil Sawit 2021


01.01.21     Jan 21 ...5.76 tan x RM797.58 =  RM4,594.07        <

01.02.21    Feb 21 ...7.75 tan x RM819.28 =  RM6,349.48        <

01 03.21    Mac 21...10.43 tan x  RM879.11 =  RM9,169.15    <

01.04.21    Apr 21...11.00 tan x RM954.23 =  RM10,496.55    <

01.05.21    Mei 21... 17.33 tan x RM990.40 =  RM17.163.68  <

01.06.21    Jun  21...10.69 tan x RM789.95 =  RM8,444.59    <

01.07.21    Jul 21....6.51 tan x   RM835.05 =  RM5,436.23      <

01.08.21    Aug 21......11.06  tan x  RM980.46 =  RM10,942.02  <

01.09.21    Sep 21......11.36   tan x  RM981.37  =  RM11.148.43  <

01.10.21    Okt  21......15.21  tan x  RM1,146.31   =  RM17,435.42  <

01.11.21    Nov 21.....17.77  tan x  RM1,195.91  =   RM21,251.39  <

01.12.21    Dis 21.....14.71  tan x  RM1,127.43  =    RM16,584.50  <

Jumlah.............1,228.58 tan .......................     RM139,015.51         <Kos beli baja dan kos berkaitan dengannya.

Kos Untuk Sawit  2021


a)   Membaja...

1)   20.01.21   Beli baja, kos kenderaan dan upah membaja, RM8,150.00.

(Beli baja RM150.00 sebeg x 50 beg = RM7,500.00 Kos kenderaan RM5.00 sebeg x 50 beg = RM250.00,  Upah membaja RM8.00 sebeg.x 50 beg = RM400.00 )


2)   15.03.21   Beli baja, kos kenderaan dan upah membaja, RM8,150.00

(Beli baja RM150.00 sebeg x 50 beg = RM7,500,  Kos kenderaan RM5.00 sebeg x 50 beg =RM250.00,     Upah membaja RM8.00 sebeg. x 50 beg = RM400.00)

3) 10.06.21    Beli baja, kos kenderaan dan upah membaja, RM8,150.00

(Beli baja RM150.00 sebeg x 50 beg = RM7,500,  Kos kenderaan RM5.00 sebeg x 50 beg =RM250.00,       Upah membaja RM8.00 sebeg. x 50 beg = RM400.00)

4)  18.09.21   Beli baja, kos kenderaan dan upah membaja,   RM8,150.00

 (Beli baja RM150.00 sebeg x 50 beg = RM7,500,  Kos kenderaan RM5.00 sebeg x 50 beg =RM250.00,       Upah membaja RM8.00 sebeg. x 50 beg = RM400.00)


Kos baja untuk 4 kali, ........................................... RM32,600.00

Kos Buang Pelepah

Apabila sampai masa 1 tahun, pelepah banyak disetiap pokok, terpaksa di potong,
Upah memotong pelepah dikira pokok, 800 pokok x RM8.00 = RM6,400.00.


b)-  Kos Mecacun

20.03.21   Beli racun dan upah meracun disemua kawasan RM1,800.00

27.06.21   Beli racun tikus dan upah kerja ....RM1,300.00

Jumlah kos racun dan upah meracun = RM3,100.00


c)-  Lain-lain alatan kerja yang berkaitan
=======================

 Alatan Kerja 

Kereta sorong  3 biji x RM 150.00 = RM 450.00
Besi loding  5 btg x RM 35.00  = RM 175.00
Batu asah 3 x RM 30.00 = RM 90.00
Pungkis  4 x RM 25,00 = RM 100.00
Kasut Getah 2 psg x RM 30.00 = RM 60.00
Sarung tangan kulit  2 psg x RM 20.00 = RM 40.00
Gancu  2 x RM20.00 dan kapak 2 x RM 40.00 = RM 120.00
Petrol  2 x sehari x 15 hari = RM 120.00
Pam Racun 1 biji =  RM 350.00

Jumlah semua = RM1,505.00


d)-  Potongan yang di buat oleh Felda 2021

1-  Insurance Ladang yg di byr kpd Felda
11.59 sebulan  x 12 bln ---------= RM 139.08

2- potongan kecerian kampung.--RM 60.00

3- Potongan bayaran kembali hutang.
sebulan RM 200.00 x 12 .....= RM 2,400.00

4- Potongan jalan pertanian RM100.00 x 12 bin =  RM1,200.00

Jumlah Potongan = RM3,799.08.


5-  Kos Untuk Kerja - Kerja Mengeluarkan Buah Sawit.

e) -  Kos lori pengangkut, upah loading, dan upah potong buah, di kira sekali secara timbangan, iaitu pada kadar RM150.00 setan x 122858 =  RM18,428.70


Jumlah semua sekali perbelanjaan untuk tahun 2021, a,b,c,d, dan e = RM59,432.70
       
Pendapatan hasil sawit 2021.................................................................. = RM139,015.51
Pendapatan bersih 2021......................................................................... = RM79,582.81


Tiada ulasan: